Reference

RD Lesní ul. č. 65/534, Plzeň – Doubravka – Nástavba – změna užívání


RD Lesní ul. č. 65/534, Plzeň – Doubravka – Nástavba – změna užívání