Hlavní přeměty činnosti 

Mezi hlavní předměty činnosti obchodní společnosti Saportan s.r.o. patří zejména:

Realizace staveb

Činnosti pro investora

 • výkon technického dozoru investora 
  • vytipování vhodného pozemku či stavby
  • koordinaci projekční činnosti
  • výběr dodavatelů 
  • samotnou realizaci staveb až po kolaudaci 
  • poradenskou činnost v oblasti stavebnictví 

Dále zajišťujeme mimo jiné

 • projekční činnost
 • poradenství ve stavebnictví
 • správu nemovitostí
 • služby geodeta a činnosti okolo katastrů nemovitostí
 • odhady nemovitostí
 • kompletní právní služby
 • zpracování podkladů a projektů pro dotace včetně EU (zejména obecní úřady) a spolupráci při vyřizování dotačních titulů